Legislatie si reglementari

Legislaţie în vigoare la nivel national

Ordinul 343/2010 al ANRSC pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

Ordinul 233/2004 al ANRSC (modificat si completat prin Ord 255/2004) stabileste normativul tehnic privind sistemele de repartizare a costurilor si principille metodologiei de repartizare 

Hotararea Guvernului 933/2004 (modificata prin HG 609/2007) prin care se stabileste obligativitatea montarii sistemelor de repartizare a costurilor pana la 30 septembrie 2009

Ordinul 259/2004 al ANRSC ( modificat si completat prin Ord 659/2005) stabileste normele de autorizare pentru prestatorii de servicii de montaj si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor. Repartizarea costurilor este permisa daca cel putin 80% din proprietarii apartamentelor bransate adopta acest sistem

Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari stabileste structura cheltuielilor totale. 

Hotararea Guvernului 1588/2007 stabileste modul de repartizare a cheltuielilor pe consumurile individuale si respectiv cu consumurile comune de energie termica

Legea 325/2006 prescrie: “ In cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentati printr-un bransament termic comun, sunt obligatorii montarea de catre proprietari a repartitoarelor de costuri si stabilirea metodologiei de repartizare a costurilor, aprobata in adunarea generala a asociatiei de proprietari/locatari, in baza metologiei –cadru elaborate de ANRSC” 

Legea 51-2006 (modificata si completata de OUG 13-2008) defineste solutiile tehnice de individualizare a consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale:a) Prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament, in cazul distributiei orizontale;b) Cu ajutorul repartitoarelor de costuri, in cazul distributiei verticale. 

Arie de aplicare la nivel european

Sistemul este viabil si verificat prin utilizarea lui de catre milioane de clienti in toata Europa in ultimii 50 de ani 

Standarde europene in vigoare: 

EN 834:2012 referitor la repartitoarele electronice de costuri de incalzire a fost preluat integral ca standard roman: SR EN 834-2012 

EN 215:2004 referitor la robinetul termostatic de radiator

Reglementari europene in vigoare: 

Directiva CEE 93/76 SAVE: Limitarea emisiilor de CO2 pentru ameliorarea eficientei energetice

Directiva CEE 32/06: Eficacitatea energetica in utilizarile finale si in serviciile energetice, care a abrogat Directiva CEE 93/76. 

Directiva privind decontarea dependenta de cosnsum a cheltuielilor de incalzire si apa calda. Editia 20.01.1989 – Germania. 

Codul Constructiilor. Editia 1991 – Franta. 

Legea de repartizare a costurilor de incalzire. Editia 29.12.1992 – Austria

Ordonanta pentru stabilirea temperaturii apei calde menajere la locul de utilizare, reguli pentru repartizarea cantitatii de caldura livrate pentru pregatirea apei calde menajere si reguli pentru repartizarea cantitatii de caldura livrate. Editia 20.12.2005 – Slovacia. 

Ordonanta pentru stabilirea regulilor de repartizare a costurilor de energie termica pentru incalzire si a costurilor de furnizare a apei calde menajere intre consumatorii finali. Editia 12.10.2001.