Ofertant 

S.C. Techem Energy Services S.R.L.
Strada Ronda nr. 8
Sector 2 Bucuresti 
Cod postal: 024102 

Telefon: +4021 / 323 21 21
Fax:       +4021 / 323 06 50

Reprezentat prin administrator:
Dr. Lubiniecki, Wojciech

Inmatriculare Registrului Comerţului: J40/10035/10.10.2002 
Cod identificare fiscală: RO14935183.

Dreptul de autor:

Toate textele, imaginile, graficele, fişierele care conţin înregistrări audio, video sau animaţii precum şi aranjamentul acestora constituie obiect al dreptului de autor şi al altor legi care vizează protejarea proprietăţii intelectuale. Este interzisă copierea în scopuri comerciale sau de transmitere precum şi modificarea acestora şi utilizarea în cadrul altor pagini web. Unele pagini de internet conţin şi imagini care constituie obiect al dreptului de autor al acelora care le-au pus la dispoziţie.

Garanţia

Informaţiile sunt puse la dispoziţie de către S.C. Techem Energy Services S.R.L. cu nici un fel de garanţie, fie ea explicită sau implicită. Sunt excluse de asemenea toate garanţiile implicite de vandabilitate, de conformitate cu un anumit scop sau de legalitate. Deşi plecăm de la premisa că informaţiile furnizate de către noi sunt exacte, acestea pot conţine totuşi erori şi inexactităţi.

Mărcile:

În caz că nu este specificat altceva, toate mărcile menţionate pe paginile de internet sunt mărci protejate prin lege ale S.C. Techem Energy Services S.R.L. sau ale filialelor sale.